ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก ผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้อง การตัดมดลูก เจ็บมดลูก โดยหมอผ่าตัดมดลูกที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง - ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี

          
ศูนย์สุขภาพสตรี (Women Health Center)
Call center (02) 734 - 0000 Ext. 3200, 3204
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  บริการ  โปรโมชั่น บทความสุขภาพ ติดต่อเรา
 
 
 
  • Welcome! Thank you


    For visiting our website
  • Highly skilled specialists


    We perform Ob/Gyn Checkup Cancer and female reproductive organs
  • International Health Care


    JCI has been accrediting health care organizations Prime Minister Export Award 2011
 
 
ปรึกษาแพทย์ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษาอาการต่างๆ กับคุณหมอ
รายการ TV เพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลเวชธานี ย้อนหลัง
ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด
ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นอย่างไร?
ตอน กำจัดเนื้องอกในมดลูกด้วยการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
ตอน ตกขาว อย่าตกใจ
ตอน ตรวจก่อนแต่ง พิสูจน์รัก พิสูจน์โรค
ตอน ตรวจก่อนแต่ง เพิ่มความแข็งแรงให้กับชีวิตคู่
ตอน นโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ฟรีให้เด็กหญิงอายุ 12 ปีทุกคน
ตอน ประจำเดือนมามากผิดปกติ
ตอน ปัสสาวะบ่อย ประจำเดือนมามาก ระวังเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...ปัญหาใหญ่ในสตรี
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...ปัญหาใหญ่ในสตรี (2)
ตอน มะเร็งปากมดลูก
ตอน มาดูแลสุขภาพคุณแม่กันเถอะ ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงแก่
ตอน วัยทอง
 
 
     ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลระดับสากลมาตรฐาน JCI เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณสุภาพสตรี ที่ต้องการที่จะมีสุขภาพกายแข็งแรงปราศจากโรค แต่ผู้หญิงแต่ละวัยนั้นต้องการความเข้าใจและดูแลปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน เราจึงจัดสรรทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางครบทุกสาขา ไว้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สตรีทุกกลุ่มอายุทั้งในด้านการให้คำปรึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคของสุภาพสตรีอย่างครบวงจร ตลอดจนการฝากครรภ์และการคลอด ด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ภายใต้ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลที่ทันสมัย ในบรรยากาศที่กว้างและเป็นส่วนตัว

การให้บริการดูแลสุขภาพสตรี
1. วินิจฉัยครบวงจรเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคของสตรีทุกชนิด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ได้แก่
      ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV virus และบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
      ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcopy
      ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
      ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
      ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยความผิดปกติภายในโพรงมดลูก(Hysteroscopy)
      ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

2. รักษาโรคของสตรี
ด้วยทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางครบทุกสาขา จึงสามารถให้การรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคของสตรี ได้แก่
      ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมามาก กระปิดกระปอย ไม่สม่ำเสมอ
      อาการปวดประจำเดือน และ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง
      ภาวะติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์ ตกขาวผิดปกติ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
      ภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (Gynecologic Urology) เช่น ไอจามปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ได้
      โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด (Gynecologic oncology)เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
      ให้บริการผ่าตัดเปิดหน้าท้องและการผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง (Laparoscopic surgery)
      ให้บริการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด ตลอดจนการผ่าตัดเอามดลูกออกทางช่องคลอด ทั้งกรณีมดลูกหย่อนและไม่หย่อน (Vaginal hysterectomy)

3. ให้บริการดูแลความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร
ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนมากด้วยประสบการณ์ครบทุกสาขา จึงพร้อมที่จะให้คำปรึกษา และดูแลความพร้อมของคุณสุภาพสตรี ตั้งแต่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ไปจนถึงหลังคลอดบุตร เพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวลว่าคุณสุภาพสตรีจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดทั้งมารดาและทารก เราจึงจัดให้มีการบริการดังนี้

ก่อนตั้งครรภ์
      ให้คำแนะนำด้านการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ
      ให้คำแนะนำการวางแผนการมีบุตร ตรวจเช็คสุขภาพเตรียมความพร้อมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
      ให้บริการแก้ไขและรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยมีศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร (ART) ภายใต้ทีมสูติ-นรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (Reproductive medicine) ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญไว้ให้บริการ

ระหว่างตั้งครรภ์
      ดูแลการฝากครรภ์ ตลอดจนให้แนะนำสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ และการให้นมบุตร
      จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
      ตรวจวิเคราะห์หาโรคพันธุกรรมและความผิดปกติของทารก ได้แก่
      การตรวจอัลตราซาวนด์ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติทารกใรครรภ์
      การตรวจวิเคราะห์เลือดมารดา เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคดาวน์ซินโดรม และโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อย (Biochemical serum screening test, Nifty test)
      ให้บริการการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ เช่น การเจาะน้ำคร่ำ
      ดูแลการตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ โดยมี สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Materno- fetal medicine) และ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด (neonatologist) และ อายุรแพทย์เฉพาะสาขาคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

การคลอดบุตร
      ให้บริการคลอดบุตรด้วยวิธีคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ
      ดูแลการการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง เช่น เบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์แฝดจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ หลังคลอด
      สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางพร้อมให้บริการคอยให้คำแนะนำและดูแลภายหลังคลอด
      ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
      ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านม
      ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
      ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
      ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
      ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
      ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการบีบน้ำนมเก็บอย่างถูกต้อง

4. บริการให้คำปรึกษาและดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน เพื่อให้คุณสุภาพสตรีได้รับการดูแลด้วยความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เราจึงให้บริการด้าน
      ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน และช่วงหลังหมดประจำเดือน
      ให้คำปรึกษาและรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน
      ตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ
      ตรวจวิเคราะห์ความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อวินัจฉัยและรักษาโรคกระดูกพรุน


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทร.(02) 734 - 0000 ต่อ 3200,3204
โรงพยาบาลเวชธานี ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2