Warning: include(top_logo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\womencenter.vejthani.com\httpdocs\th\Cervical-pain.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'top_logo.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\Inetpub\vhosts\womencenter.vejthani.com\httpdocs\th\Cervical-pain.php on line 32
 
 
1 2 3 4
 
 

ปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เจ็บมดลูก


อาการปวดท้องน้อยหรือปวดในอุ้งเชิงกรานหรือบางคนคิดว่าปวดมดลูก เจ็บมดลูก บางทีปวดน้อย บางทีปวดมาก บางทีปวดนาน ๆ ครั้ง บางทีก็ปวดบ่อย บางทีก็ปวดก่อน ขณะมี หรือ หลังมีประจำเดือน ฯลฯ ภายในอุ้งเชิงกรานก็มีอวัยวะไม่กี่อย่าง คือ อวัยวะสืบพันธ์ (ได้แก่ ช่องคลอด มดลูก รังไข่ และท่อรังไข่) ทางเดินปัสสาวะ (กระเพาะปัสสาวะ และท่อไต) ลำไส้ใหญ่ สำไส้เล็ก กล้ามเนื้อ หลอดเลือดการที่จะหาสาเหตุของอาการปวด บางทีก็เป็นเรื่องยุ่งยากในการค้นหา และบางอย่างก็เป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะถ้าปวดจนทำให้รู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตประจำวันธรรมดาของเราเสียไป หรือมากจนสุดทนในบางคราว

ปวดมดลูก, เจ็บมดลูก

 

อาการปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เจ็บมดลูก

อาการปวดจะแตกต่างกัน ไป จากสาเหตุที่แตกต่างกัน อาการปวดอาจเป็นพัก ๆ หรือตลอดเวลา อาจเกี่ยวข้องกับระยะของประจำเดือน การถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะ หลังจากรับประทานอาหาร หรือ ระหว่างหรือหลังจากมีเพศสัมพันธ์บางทีก็ร้าวไปที่อวัยวะอื่น ซึ่งมักเป็นหลัง ก้นกบต้นขา เป็นต้น อาการปวดดังกล่าว อาจรบกวนการทำงาน การเคลื่อนไหว การนอน การมีเพศสัมพันธ์ และบางครั้งก็ปวดจนสุดที่จะทนได้ ถ้าเกิดขึ้นนาน ๆ ก็ทำให้เกิดความเครียด ร่างกายและจิตใจผิดปกติไป

สาเหตุของการปวดมดลูก เจ็บมดลูก

การปวดท้องน้อยปวดมดลูก อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาจเป็นลักษณะทันทีทันใด หรือเป็นเรื้อรังนาน ๆ ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ต่างกัน เมื่อจะไปหาแพทย์ แพทย์มักจะถามหลายคำถามเกี่ยวกับลักษณะการปวด และการรบกวนผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ขณะที่มีอาการปวดการปวดท้องน้อยแบ่งออกเป็น ลักษณะ คือ

1. การปวดมดลูกอย่างทันทีทันใด (Acute Pelvic Pain)

การปวดท้องน้อย ปวดมดลูก ทันทีทันใดมักเกิดจากสาเหตุอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่นการอักเสบมดลูกอักเสบเนื้องอกของรังไข่ หรือ ท้องนอกมดลูก

การอักเสบ
ได้แก่ มดลูกอักเสบ ปีกมดลูกอักเสบ การอักเสบของทางเดินปัสสาวะ ลำไส้ หรือ ไส้ติ่งอักเสบ

มดลูกอักเสบ
(Pelvic in flammatory disease) โดยทั่วไป หมายถึง มีการอักเสบของมดลูกและปีกมดลูกข้างหนึ่งหรือสองข้างจากการติดเชื้อโรคซึ่ง ม้กเป็นเชื้อแบคทีเรีย โรคมักเกิดขึ้นที่ช่องคลอดและปากมดลูกก่อนแล้วลามเข้าไปข้างใน อาการคือปวดท้องน้อย ตกขาวผิดปกติ มีไข้ ขยับตัวหรือกระเทือนหรือกดท้องน้อยจะเจ็บมากขึ้น เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

อักเสบทางเดินปัสสาวะ
อาจมีอาการปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย มีอาการปวดหลังร่วมด้วย ถ้าโรคลามถึงไตจะมีอาการหนาวสั่น

เนื้องอกรังไข่
อาจมีลักษณะเป็นเนื้องอกตันหรือถุงน้ำ (Cyst) อาการปวดอาจมีลักษณะปวดตื้อๆ ถ่วง ๆ ท้องน้อย จะมีอาการปวดแบบทันทีทันใดถ้าถุง Cyst มีการรั่ว ทำให้น้ำหรือเลือดออกมาในช่องท้อง หรือมีการบิดตัวที่ขั้ว Cyst

ท้องนอกมดลูก
คือ การตั้งครรภ์ที่ตัวอ่อนไปเกาะเจริญที่อื่นนอกตัวมดลูก มักเกิดขึ้นที่ท่อนำไข่ คือ หลังจากปฏิสนธิ ตัวอ่อนซึ่งควรจะเคลื่อนเข้ามาในมดลูกแต่มาไม่ได้ อาจจะเกิดจากมีพังผืดในท่อนำไข่ เมื่อเจริญมากขึ้นก็ดันท่อนำไข่โป่งและแตก มีเลือดไหลออกมาในช่องท้อง ทำให้ปวดท้องและมีอาการใจสั่นหน้ามืดจากเสียเลือดในท้องมาก อาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้

2. การปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เรื้อรัง

อาจมีสาเหตุเดียว หรือเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุร่วมกัน อาการเริ่มแรกมักปวดเป็นๆ หาย ๆ แล้วต่อมาปวดตลอดเวลา หรือ บางรายปวดร่วมกับการมีรอบประจำเดือน ตัวอย่างเช่น ปวดประจำเดือน สาเหตุจากโรคอวัยวะอื่น ๆ เนื้องอกมดลูก และ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่

ปวดประจำเดือน
เมื่อสตรีมีประจำเดือนไม่ควรจะปวด หรือปวดเพียงเล็กน้อยพอรู้สึก ถ้าปวดมากมักจะมีความผิดปกติเกิดขึ้น อาจเกิดจากการมีสารเคมีบางอย่าง ที่ทำให้มดลูกบีบตัวมากเกินไป (Prostaglandin) หรือจากมีเนื้องอกมดลูก หรือจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ ถ้าปวดช่วงกลาง ๆ รอบเดือน (คือ ประมาณวันที่ 14 - 15 ของรอบเดือน) บางครางมีเลือดออกด้วยน้อย ๆ อาจเกิดจากการตกไข่ เชื่อว่า น้ำจากถุงรังไข่ขณะตกไข่ไหลออกมาระคายเคืองเยื่อบุช่องท้องที่อาจมีความผิด ปกติบางอย่าง ซึ่งอาจจะมีอาการน้อย ๆ หรือปวดมากก็ได้

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญขึ้นผิดที่
หมายความว่า การที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีหน้าที่เลี้ยงตัวอ่อนเวลาเริ่มตั้งครรภ์ หรือเมื่อหลอดเลือดออกมาพร้อมกับเลือดจากโพรงมดลูกเวลามีประจำเดือนนั้น ไปขึ้นอยู่นอกโพรงมดลูก ซึ่งอาจจะเป็นว่าขึ้นอยู่ภายในเนื้อมดลูก หรือขึ้นอยู่ภายนอกมดลูกในอุ้งเชิงกราน ซึ่งโรคนี้จะทำให้มีอาการปวดประจำเดือน โดยเฉพาะในวันแรกๆ ของประจำเดือน หรือวันก่อนมีประจำเดือนมา แล้วมักจะปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ

สำหรับคนที่มีคู่แล้ว อาจมีปัญหาว่าเจ็บในท้องน้อย เจ็บมดลูก เวลามีเพศสัมพันธ์หรือมีบุตรยาก ทั้งนี้เพราะการที่เยื่อบุโพรงมดลูกไปขึ้นผิดที่ทำให้มีปฏิกิริยาของร่างกาย บริเวณนั้นต่อต้านเหมือนมีการอักเสบ เมื่อนาน ๆ เข้าก็เกิดเป็นพังผืดเกิดขึ้น และการที่เลือดออกเหมือนประจำเดือนก็ทำให้เลือดขังอยู่ โดยเฉพาะในเนื้อมดลูกและรังไข่ ทำให้เกิดเป็นถุง Cyst ขึ้นและทำให้ปวด บางครั้งเลือดที่ขังอยู่ใน Cyst รั่วหรือแตกออกมาระคายเคืองเนื้อเยื่อช่องท้อง ก็ทำให้มีอาการปวดรุนแรงฉับพลันได้ ส่วนที่ขึ้นอยู่ในเนื้อมดลูกทำให้ตัวมดลูกโตขึ้น ทำให้เลือดประจำเดือนมามากขึ้นเหมือนอาการของเนื้องอกมดลูกได้

เนื้องอกมดลูก
หมายถึง กล้ามเนื้อของมดลูกกลายเป็นเนื้องอก คือแบ่งตัวเจริญเร็วกว่าธรรมดาไม่หยุดนิ่ง แต่ไม่ใช่มะเร็ง เพราะไม่ลุกลามไปที่อื่น แต่มดลูกที่โตจะไปเบียดบังอวัยวะอื่น ทำให้ปวดหรือ เนื้อดีของมดลูกพยายามบีบตัวไล่ก้อนเนื้องอกเวลามีประจำเดือน เพราะคิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงทำให้มีอาการปวดขึ้นได้

สาเหตุจากโรคอวัยวะอื่น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธ์ ก็ทำให้มีอาการปวดท้องน้อยได้ เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง หลัง กล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานอักเสบ ลำไส้อักเสบ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือที่ท่อไต หรือแม้กระทั่งภาวะทางจิตใจหรือภาวะเครียด

ปวดมดลูก, เจ็บมดลูก


การวินิจฉัยโรคปวดท้องน้อย ปวดมดลูก

เนื่อง จากสาเหตุของการปวดท้องน้อย ปวดมดลูก มีหลายอย่าง เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์อาจจะต้องใช้เวลาในการหาสาเหตุที่ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการซักถามประวัติเกี่ยวกับการปวดการมีประจำเดือน การมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย รวมทั้งความเป็นอยู่ สภาพจิตใจ และการตรวจร่างกาย รวมทั้งการตรวจภายใน อาจต้องปรึกษาแพทย์ต่างแผนกบ้างแล้วแต่ว่านึกถึงโรคอื่นใด นอกเหนือจากโรคทางสตรี อาจต้องมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจภายในและการตรวจร่างกาย แล้วแต่ว่าอาการและการตรวจของแพทย์สงสัยโรคอะไร เพื่อความมั่นใจในการวินิจฉัย

การรักษาอาการปวดท้องน้อย ปวดมดลูก

มื่อทราบสาเหตุแล้ว แพทย์จะแนะนำหรือรักษาโดยทางเลือกต่างๆ ที่จะทำให้การปวดหาย หรือดีขึ้น หรือไม่เลวลง คือ

1. โดยการใช้ยารักษา
เช่น ยาปฏิชีวนะ ถ้ามีการอักเสบติดเชื้อ เช่น มดลูกอักเสบ ยาลดการอักเสบ ถ้ามีการอักเสบที่ไม่ติดเชื้อ เช่น เยื่อบุมดลูกเจริญขึ้นผิดที่ หรือบางทีอาจทำให้ยาฮอร์โมนหรือยาคุมกำเนิด เพื่อลดอาการปวดประจำเดือน ส่วนใหญ่การให้ยาในโรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ หรือเนื้องอกมดลูก มักเป็นการรักษาแบบชั่วคราว เมื่องดยาอาการก็เกิดขึ้นอีก

2. การผ่าตัด
โรคบางอย่างต้องรักษาโดยการผ่าตัด เช่น โรคเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดโดยวิธีการส่องกล้องผ่านช่องท้องจะทำให้รู้สาเหตุ และรักษาสาเหตุไปในคราวเดียวกันได้บางอย่าง เช่น เนื้องอกมดลูก หรือ มีถุงน้ำรังไข่ (Cyst) ก็ทำการผ่าตัดวิธีใดวิธีหนึ่งได้โดยทราบวินิจฉัยก่อนผ่าตัดได้ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้อธิบายให้ฟังก่อนการผ่าตัดถึงความจำเป็น ผลดีและโรคแทรกซ้อน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไร

3. การรักษาวิธีอื่นๆ
เช่น การให้กายภาพบำบัด การให้ยาคลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ การฉีดยาชาเฉพาะที่ รวมทั้งการสอนให้มีการออกกำลังกาย การฝึกท่าทางการเดินการนั่ง ฯลฯ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรี ติดต่อที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษาอาการต่างๆกับคุณหมอ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษาอาการต่างๆกับคุณหมอ


 

รายการ TV เพื่อสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานี
(ย้อนหลัง)

ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด

ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นอย่างไร?
ตอน กำจัดเนื้องอกในมดลูกด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง
ทางนรีเวช
ตอน ตกขาว อย่าตกใจ
ตอน ตรวจก่อนแต่ง พิสูจน์รัก พิสูจน์โรค
ตอน ตรวจก่อนแต่ง เพิ่มความแข็งแรงให้กับชีวิตคู่
ตอน นโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ฟรีให้เด็กหญิงอายุ 12 ปีทุกคน
ตอน ประจำเดือนมามากผิดปกติ
ตอน ปัสสาวะบ่อย ประจำเดือนมามาก ระวัง
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...ปัญหาใหญ่ในสตรี
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...
ปัญหาใหญ่ในสตรี (2)
ตอน มะเร็งปากมดลูก
ตอน มาดูแลสุขภาพคุณแม่กันเถอะตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงแก่
ตอน วัยทอง
 
บทความด้านสุขภาพสตรี
เนื้องอกมดลูก คืออะไร?
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic surgery in gynecology)
ทำอย่างไรดีกับปัญหา ไอ จาม ทีมีปัสสาวะเล็ด
เครื่องฝึกขมิบ ช่วยสตรีที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด
มะเร็งปากมดลูก ... ภัยร้ายเพื่อนหญิง
“ วัคซีน ” สกัดโรคร้าย-ลดเสี่ยงเชื้อดื้อยา
เตรียมตัวเป็นคุณแม่ ... โภชนาการมีความสำคัญอย่างไร
แนะคุณแม่ตรวจครรภ์ เพื่อสุขภาพลูกน้อย
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรักษาเนื้องอกมดลูก ที่ศูนย์สุขภาพสตรี
มะเร็งปากมดลูก อาการ/การรักษา/การผ่าตัดมดลูก
ปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เจ็บมดลูก
แนะนำหมอผ่าตัดมดลูก แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลเวชธานี
ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดแบบส่องกล้อง
พังผืด มดลูก เกิดขึ้นได้อย่างไร
เนื้องอกมดลูก

 

 

 

2015 © International Hospital, Vejthani Hospital   
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand   10240

 
 
 
Vejthani Take a tour at one of the most sophisticated and renowned private hospitals in Bangkok, Thailand - your favourite and reliable medical destination for cosmetic, dental and orthopedic.
Customer Contact
  Call Center (+66) 2734-0000
Fax. :
(+66) 2734-0008
 
Email Contact : webmaster@vejthani.com
 
Customer Feedback
Customer Feedback   if you have suggestions as to our range of Service,
  please visit our Wishbox and submit your suggestions.