Warning: include(top_logo.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\womencenter.vejthani.com\httpdocs\th\Cancer-of-Cervix.php on line 32

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'top_logo.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\Inetpub\vhosts\womencenter.vejthani.com\httpdocs\th\Cancer-of-Cervix.php on line 32
 
 
1 2 3 4
 
 

มะเร็งมดลูก และมะเร็งปากมดลูก อาการ/การรักษา

        มะเร็งปากมดลูก ... ภัยร้ายเพื่อนหญิง

จาก สถิติพบว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งสตรีในประเทศไทย และพบมากในช่วงอายุ 35 – 60 ปี รองลงมาเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งตับตามลำดับ ทั้งๆ ที่มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะก่อนก่อมะเร็ง แต่ก็ยังเป็นศัตรูอันดับหนึ่งในบรรดาโรคร้ายของสตรีทั่วทุกมุมโลก

      มะเร็งปากมดลูกจะไม่ แสดงอาการเจ็บปวดใดๆ ให้ทราบในช่วงแรก ซึ่งเซลล์ที่มดลูกของคุณอาจมีโอกาสกลายเป็นเซลล์มะเร็งได ้โดยที่คุณไม่รู้ ตัว และเซลล์นั้นจะค่อยๆ กลายเป็นเซลล์มะเร็งที่รุนแรงในที่สุด จนกระทั่งลุกลามไปที่อื่น ซึ่งอยากต่อการรักษา วิธีที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายนี้คือ เข้ารับการตรวจและทำการรักษาเสียแต่เนิ่น ๆ โดยสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็ง ด้วยการตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap Test) อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

มะเร็งปากมดลูกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ไวรัสฮิวแมนแพพิโลมา ซึ่งเรียกย่อ ๆ ว่าเชื้อ “ เอชพีวี ” (Human papilloma Virus : HPV) เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเชื้อเอชพีวีมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยเชื้อเอชพีวีกลุ่มที่ก่อมะเร็ง เช่น สายพันธุ์ 16 , 18 , 31 , 33 และ 45 เป็นสาเหตุของการเกิดโรคถึงร้อยละ 70 – 90

ใครบ้างที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก

 • มีคู่นอนหลายคน
 • มีเพศสัมพันธ์อายุน้อย
 • อักเสบติดเชื้อบริเวณปากมดลูก

อาการเตือนของโรคร้าย

 • ประจำเดือนมาผิดปกติ
 • มีเลือดออกจากช่องคลอดเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • ตกขาวมีสี และกลิ่นผิดปกติ

การป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การเข้ารับการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก เป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันโรคร้ายก่อนสายเกินแก้ หากตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่มะเร็งร้ายจะก่อตัวลุกลาม โดยในปัจจุบันสามารถทำการตรวจได้ 3 วิธี ดังนี้

 •  แป๊ปแบบดั้งเดิม (Conventional Pap smear) คือการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูก หรือตรวจหาเซลล์ที่อาจจะกลายเป็นมะเร็ง โดยแพทย์จะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยไม้พาย จากนั้นป้ายลงบนสไลด์แก้ว นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อย้อมสี และตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจด้วยวิธีนี้อาจมีการปนเปื้อนของมูก เซลล์เม็ดเลือด หรือการซ้อนทับกันของเซลล์หนาแน่น อาจทำให้บดบังเซลล์ผิดปกติได้
 • วีธีตินแพร็พ (ThinPrep Pap Test) แพทย์จะเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ จากนั้นจะนำเซลล์ตัวอย่างที่เก็บมาได้ทั้งหมดใส่ลงในขวดน้ำยาเพื่อรักษา เซลล์ ซึ่งจะทำให้ได้เซลล์ตัวอย่างครบถ้วน นำส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมสไลด์ด้วยเครื่องอัตโนมัติ ทำให้ลักษณะสไลด์เป็นรูปแบบเดียวกัน เซลล์เรียงตัวแบบบางไม่ซ้อนทับกัน มองเห็นเซลล์ผิดปกติได้ง่าย (การศึกษาจากสถาบันวิจัยทั่วโลกพบว่า การตรวจด้วยวิธี “ ตินแพร็พ ” ให้ผลดีกว่าการตรวจแบบเก่าประมาณ 65 % และเป็นวีธีเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ อเมริกาว่าใช้แทนการตรวจแบบเดิมได้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่า)
 • วีธีตินแพร็พร่วมกับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี (ThinPrep Pap Test + HPVch2) การตรวจหาเชื้อเอชพีวี เป็นการตรวจหาดีเอ็นเอของไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกโดยตรง โดยวิธีการตรวจนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อตรวจร่วมกับการตรวจตินแพร็พ

ใครบ้างที่ควรตรวจมะเร็งปากมดลูก

 • ผู้หญิงที่ควรได้รับการตรวจครั้งแรกคือหลังมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 3 ปี
 • ผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีมดลูก
 • ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ดูแพ็คเกจตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ที่นี่  

มะเร็งมดลูก

มะเร็งมดลูกพบได้น้อยกว่ามะเร็งปากมดลูก ในสตรีที่อายุ 40-60 ปี มักพบภายหลัง หมดประจำเดือนแล้ว

มะเร็งมดลูก สาเหตุ

ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีผู้เสนอว่า อาจเกิดจากความไม่สมดุลย์ของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนสาเหต ุหรือปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งมดลูก ได้แก่
1. สตรีที่ไม่มีบุตร หรือมีบุตรเมื่ออายุมาก
2. สตรีที่เคยได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน เอสโตรเจนเป็นเวลานาน หรือเคยได้รับการฉาย รังสีที่บริเวณเชิงกราน
3. กรรมพันธุ์
4. มักพบร่วมกันโรคอ้วน เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง

มะเร็งมดลูก อาการ

1. มีเลือดออกทางช่องคลอด ในสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้วหรือมีเลือดออกผิดปกติใน สตรีที่ยังคงมีประจำเดือนอยู่
2. คลำพบก้อนที่บริเวณท้องน้อย
3. ปวดท้องน้อย ปวดหลัง เนื่องจากมดลูกโตไปกดแผงประสาท

การวินิจฉัยมะเร็งมดลูก
1. ศึกษาประวัติของผู้ป่วย
2. โดยการตรวจภายใน อาจเห็นมีเลือดออกจากโพรงมดลูก คลำได้ มดลูกโต
3. การขูดมดลูก เพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

การรักษามะเร็งมดลูกและการตัดมดลูก

1. การตัดมดลูก พร้อมทั้งรังไข่และท่อนำไขทั้งสองข้างออกทางหน้าท้อง
2. การฉายรังสี และใส่เรเดียมในรายที่ตรวจพบมดลูกโตกว่าครรภ์ 8 สัปดาห์ แล้วตามด้วย การผ่าตัดมดลูก
3.เคมีบำบัดใช้ในรายที่มะเร็งกระจายไกลออกไปจากช่องเชิงกรานแล้ว

การป้องกัน
เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งมดลูก ดังนั้นการป้องกันจึงอาจทำได้โดย
1. ระวังเรื่องโรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
2. สตรีวัยหมดประจำเดือน ควรได้รับการตรวจร่างกายและตรวจภายในอย่งน้อยปีละครั้ง
3.ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนรักษาอาการหมดประจำเดือนอย่างระมัดระวัง
4.รีบปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการเลือดออกผิดปกติ

 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพสตรี ติดต่อที่ ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษาอาการต่างๆกับคุณหมอ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ปรึกษาอาการต่างๆกับคุณหมอ


 

รายการ TV เพื่อสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานี
(ย้อนหลัง)

ภาวะเลือดออกทางช่องคลอด

ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นอย่างไร?
ตอน กำจัดเนื้องอกในมดลูกด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง
ทางนรีเวช
ตอน ตกขาว อย่าตกใจ
ตอน ตรวจก่อนแต่ง พิสูจน์รัก พิสูจน์โรค
ตอน ตรวจก่อนแต่ง เพิ่มความแข็งแรงให้กับชีวิตคู่
ตอน นโยบายฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก
ฟรีให้เด็กหญิงอายุ 12 ปีทุกคน
ตอน ประจำเดือนมามากผิดปกติ
ตอน ปัสสาวะบ่อย ประจำเดือนมามาก ระวัง
เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...ปัญหาใหญ่ในสตรี
ตอน ปัสสาวะเล็ด ราด กลั้นไม่ได้...
ปัญหาใหญ่ในสตรี (2)
ตอน มะเร็งปากมดลูก
ตอน มาดูแลสุขภาพคุณแม่กันเถอะตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงแก่
ตอน วัยทอง
 
บทความด้านสุขภาพสตรี
เนื้องอกมดลูก คืออะไร?
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic surgery in gynecology)
ทำอย่างไรดีกับปัญหา ไอ จาม ทีมีปัสสาวะเล็ด
เครื่องฝึกขมิบ ช่วยสตรีที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ด
มะเร็งปากมดลูก ... ภัยร้ายเพื่อนหญิง
“ วัคซีน ” สกัดโรคร้าย-ลดเสี่ยงเชื้อดื้อยา
เตรียมตัวเป็นคุณแม่ ... โภชนาการมีความสำคัญอย่างไร
แนะคุณแม่ตรวจครรภ์ เพื่อสุขภาพลูกน้อย
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกและรักษาเนื้องอกมดลูก ที่ศูนย์สุขภาพสตรี
มะเร็งปากมดลูก อาการ/การรักษา/การผ่าตัดมดลูก
ปวดท้องน้อย ปวดมดลูก เจ็บมดลูก
แนะนำหมอผ่าตัดมดลูก แพทย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลเวชธานี
ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดแบบส่องกล้อง
พังผืด มดลูก เกิดขึ้นได้อย่างไร
เนื้องอกมดลูก

 

 

 

2015 © International Hospital, Vejthani Hospital   
1 Ladprao Road 111, Klong-Chan Bangkapi,Bangkok,Thailand   10240

 
 
 
Vejthani Take a tour at one of the most sophisticated and renowned private hospitals in Bangkok, Thailand - your favourite and reliable medical destination for cosmetic, dental and orthopedic.
Customer Contact
  Call Center (+66) 2734-0000
Fax. :
(+66) 2734-0008
 
Email Contact : webmaster@vejthani.com
 
Customer Feedback
Customer Feedback   if you have suggestions as to our range of Service,
  please visit our Wishbox and submit your suggestions.